Privacyverklaring

Club Yoga behandelt jouw persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig. Jouw veiligheid is voor ons zeer belangrijk, online, maar ook ‘offline’ in de lessen en workshops die we aanbieden.
Hieronder zullen we uitleggen wat wij voor maatregelen genomen hebben om jouw gegevens veilig te bewaren. Met onze privacy maatregelen zorgen we ervoor dat je bij ons lekker kunt ontspannen zonder zorgen.
Mocht je toch vragen hebben met betrekking tot je gegevens dan kun je op ieder moment daarover contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@club-yoga.nl
 
Website / Cookies
De website club-yoga.nl wordt gebruikt om te informeren. Op onze website kun je vinden wie we zijn, waar we zitten en wat we organiseren. Je vindt er de soort lessen die we aanbieden en wanneer je ze kunt volgen. Daarnaast kun je je op onze website in- en uitschrijven voor lessen, workshops en evenementen, dit gaat door middel van online ledensysteem Bsports.
Onze website is beveiligd zowel door onze internet provider Ziggo en de beveiligingsservices die zij aanbieden naast de veiligheidsmaatregelen van onze website en e-mailserver host Freez.it. Wij hebben een veilige verbinding op de website dmv een SSL certificaat. Met SSL wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden. Je kunt inloggen op onze website en je inlogcodes hiervoor opslaan op je computer/telefoon/ipad, dit wordt dan aangemaakt als een cookie.
 
Online ledensysteem Bsports
Het online ledensysteem dat Club Yoga gebruikt is van Bsports, Inc. Ook Bsports dient zich aan de nieuwe Europese privacy wetgeving te houden en haar software naar behoren te beveiligen. Je kunt in je account aangeven of je wel/geen notificaties vanuit Bsports wilt ontvangen. Indien je dit uitzet, kun je echter niet volledig gebruik maken van onze diensten en services.
Wanneer je je bij ons inschrijft, kun je op het inschrijfformulier, per email of bij een docent aangeven of je lichamelijke of geestelijke blessures en/of klachten hebt of zwanger bent. Wanneer je dit aan ons doorgeeft dan geef je (tenzij anders vermeld) toestemming om dit in je persoonlijke gegevens in Bsports te verwerken. Met deze informatie kunnen de docenten nog beter rekening houden met jouw situatie en gezondheid.
Verder wordt alle informatie die in Bsports staat nooit gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt. Iedereen die bij Club Yoga toegang heeft tot het ledensysteem dient zorgvuldig om te gaan met de gegevens van de leden van Club Yoga.
Je kunt te allen tijde je gegevens inzien en wijzigen.
24 maanden na je laatste bezoek wordt je account automatisch gedeactiveerd en verborgen. Wil je op een later moment weer gebruik maken van dit account dan kun je contact opnemen met Club yoga om weer te activeren. Wanneer je definitief niet langer gebruik wilt maken van onze diensten kunnen leden ten alle tijden vragen de gegevens te verwijderen, ook kun je dit zelf regelen in de Club Yoga app.
 
Email
Het emailadres (info@club-yoga.nl) van Club Yoga worden gehost door Freez.it en zijn volgens de normen beveiligd. Alle communicatie en informatie die via email binnenkomt, wordt zorgvuldig behandeld en er is beperkte toegang tot de informatie tot de eigenaar en soms een enkele medewerker van Club Yoga. Iedere medewerker die toegang heeft tot het emailsysteem, dient ten alle tijden zeer zorgvuldig om te gaan met toegang tot de informatie (inloggegevens) en met de informatie zelf. Zij dienen ook te zorgen voor een veilig netwerk en veilig apparaat waarmee ze de emailgegevens verwerken. Er worden geen gegevens via de email verzameld of verspreid voor andere zaken dan voor het runnen van Club Yoga.
 
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief die Club Yoga verstuurd (zo’n eenmaal per maand), wordt verstuurd via Mailchimp. Ook Mailchimp dient zich te houden aan de Europese privacy wetgeving en is dus verplicht om zorgvuldig om te gaan met alle emailgegevens die zij ontvangen. Onze nieuwsbrief wordt alleen verspreid met de reden om alle leden en geïnteresseerden in Club Yoga op de hoogte te stellen van alle evenementen en activiteiten en om informatie en aanbiedingen van Club Yoga te delen. Wij delen geen emailadressen aan andere bedrijven en gebruiken de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden.
Als je inlogcodes aanmaakt in Bsports wordt je automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief, tevens wanneer je deelneemt aan andere activiteiten kunnen we je mailadres toevoegen aan de nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderin (Uitschrijven/Unsubscribe) die in iedere nieuwsbrief staat vermeld. Uitschrijven voor de nieuwsbrief betekent niet automatisch dat we je ook uitschrijven uit Bsports en andersom.
 
Social media
Club Yoga is vertegenwoordigt op diverse social media platforms, o.a. Facebook en Instagram. We zijn daar vertegenwoordigd om al onze leuke Club Yoga-activiteiten te delen met de wereld. We organiseren veel leuke lessen, evenementen, trainingen en workshops en we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze welkom zijn.
Om die mensen te bereiken, maken we naast posts met aankondigingen ook gebruik van foto’s van onze activiteiten, meestal gebruiken we foto’s uit fotoshoots met onze docenten en soms met onze prachtige deelnemers.
We gebruiken vooral foto’s waar deelnemers niet herkenbaar op staan of foto’s die we hebben gemaakt speciaal voor deze doeleinden. Voor deze foto’s gaan we ervan uit dat iedereen het oké vindt om zijn stralende zelf te delen met onze volgers. Het is, zeker bij grote groepen, niet haalbaar om iedere keer een ieder om persoonlijke toestemming te vragen. Wel beloven we dat we altijd zorgvuldig en met respect zullen omgaan met de foto’s van deelnemers. Ook heeft iedere deelnemer ten alle tijden voorafgaand aan een les/evenement, tijdens of naderhand de gelegenheid om aan te geven niet gefotografeerd te willen worden of onherkenbaar gemaakt te willen worden. Ook als een post gedeeld is en naderhand is er de wens om niet herkenbaar te zijn op onze social media, zullen we de post uiteraard aanpassen dan wel verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Club Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@club-yoga.nl
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Club Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Tot slot
Club Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons via info@club-yoga.nl.