Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen 

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Club Yoga  staan op de website van Club Yoga  club-yoga.nl

1.2. Club Yoga  is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 54834759 en is gevestigd te Westersingel 2F, te Leeuwarden.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainings, teacher trainingen en activiteiten van Club Yoga .

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Club Yoga  komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop, training of teacher training van Club Yoga .

1.5. Lidmaatschap: een door Club Yoga  uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, lidmaatschap/lidmaatschap voor het volgen van yogales bij Club Yoga .

1.6. Losse les of leskaart: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales of meerdere yogalessen bij Club Yoga  welke voorafgaand aan de les door deelnemer wordt aangekocht, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.7. Prijs/Tarief: de totaalprijs van een yogales, workshop, training of teacher training inclusief btw.

——————————-

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, workshops, trainingen, teacher trainings, lidmaatschapen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop, training of teacher training of andere activiteit van Club Yoga  gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Club Yoga  behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website club-yoga.nl

——————————-

Artikel 3: Lidmaatschap en leskaarten.

3.1. lidmaatschap/leskaart komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Club Yoga, deze is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen dmv afnemen van losse lessen, leskaarten of lidmaatschappen. Voor workshops, trainingen en andere events geldt een aparte prijs.

3.3. Lidmaatschap

Club Yoga heeft vier verschillende lidmaatschappen om uit te kiezen zoals vermeld op de tarieven pagina.

3.3.1. Maandlidmaatschap looptijd en ingangsdatum

De minimale looptijd voor een lidmaatschap is 3 maanden, met als ingangsdatum de contractdatum die de klant zelf kan kiezen tijdens het afsluiten. Het aanvragen van een maand lidmaatschap geschiedt door aankoop van het betreffende lidmaatschap via de Club Yoga website door deelnemer, waarbij deelnemer Club Yoga toestemming geeft tot het maandelijks incasseren van het lidmaatschap. Lescredits worden klaargezet voor 3 maanden vooruit.

3.3.1.2 Les credits

Je kunt de lescredits opmaken binnen 1 maand + 7 dagen extra in de nieuwe maand. Elke maand is er dus 7 dagen lang een ‘overlap’ in de twee maanden. Na het klikken op reserveren bij een les in het lesrooster kan de deelnemer zelf kiezen van welke maand de credit afgeschreven moet worden.

Voorbeeld: Elke 7e ontvangt de deelnemer 5 nieuwe credits horend bij het gekozen basic lidmaatschap. De klant kan deze credits vervolgens opmaken t/m de 14e in de maand erna, terwijl een week ervoor op de 7e weer nieuwe credits klaargezet zijn.

Wanneer je de credits niet opgemaakt hebt vervallen deze.

3.3.2. Betaling lidmaatschap

Alle lidmaatschapsgelden gaan via automatische incasso of creditcard. Deelnemer geeft Club Yoga  toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie bij door deze voorwaarden te accepteren bij het aankopen van het lidmaatschap. Niet betalen zorgt niet voor het automatisch beeindigen van het lidmaatschap, de betalingsverplichting blijft zolang het lidmaatschap blijft doorlopen. Het terugboeken/storneren van een incasso door Deelnemer kost Club Yoga €15 per keer, dit zal in mindering worden gebracht op het aantal lescredits van Deelnemer door één of meer lessen af te schrijven van de betreffende maand.

3.3.3. Inschrijfgeld

Voor het afsluiten van een lidmaatschap wordt geen inschrijfgeld gerekend.

3.3.4. Lidmaatschap wijzigingen

Lidmaatschappen kunnen na de eerste drie maanden maar maximaal 1x per 6 maanden door deelnemer worden gewijzigd in een ander lidmaatschap (met meer of minder lessen) met ingang van de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd door een email te sturen naar info@club-yoga.nl.

3.3.5. Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van een lidmaatschap, met inachtneming van de minimale looptijd van drie maanden zoals vermeld in 3.3.1., wordt door deelnemer aangevraagd door een email te sturen naar info@club-yoga.nl. Opzegging wordt de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd verwerkt.

Voorbeeld:

Ben je op 17 januari gestart met je lidmaatschap en wil je opzeggen, dat kan per 17 april. Dan kun je tot 14 april wijzigingen doorgeven die per 17 april ingaan. Geef je na 14 april wijzigingen door? Dan gaan deze per 17 mei in.

3.3.6. Pauzering bij reizen, ziekte of blessures e.d.

Bij vakantie/reizen, ziekte of blessures kan Deelnemer een aanvraag indienen tot het pauzeren van zijn/haar lidmaatschap door een email te sturen naar info@club-yoga.nl. Pauzeduur in overleg.

3.3.3. Zwangerschapsyoga

Indien deelnemer een lidmaatschap heeft bij Club Yoga  valt de zwangerschapsyoga binnen het lidmaatschap en dient hiervoor niet extra te worden betaald.

Indien deelnemer geen lidmaatschap heeft bij Club Yoga  kan de deelnemer voor het volgen van zwangerschapsyoga kiezen uit diverse zwangerschapsyogaleskaarten met een aantal lessen naar keuze. De eerste zwangerschapsles is een gratis proefles.

3.4  Leskaarten

3.4.1. Looptijd en ingangsdatum Leskaart.

De looptijd van de leskaart betreft het aantal weken wat wordt vermeld in de naam van de leskaart of de bij de leskaart vermelde looptijd bij ‘details’ op de tarieven pagina.

De ingangsdatum van de leskaart wordt bepaald door de eerst gevolgde les. Wanneer er nog niks ingepland is zal het systeem eerst de aankoopdatum nog tonen.

3.4.1.2 Les credits inplannen en opmaken.

Je kunt vaker gaan dan het aangegeven gemiddelde van de leskaart wanneer je dit wenst, dan zijn je credits sneller op. Bijvoorbeeld, je hebt de 15 lessen in 15 weken kaart gekocht dan kun je gemiddeld 1x per week gaan maar ook vaker.

Wanneer je de credits niet opgemaakt hebt binnen de looptijd van de leskaart vervallen deze. Je kunt contact met ons opnemen om eventueel lessen in te leveren voor langere tijd.

3.4.2. Inschrijfgeld

Er wordt geen inschrijfgeld gerekend.

3.4.3. Opzegging leskaart.

Een leskaart kan niet worden opgezegd gezien het geen lidmaatschap betreft maar een eenmalige aankoop.

3.4.4. Verlenging looptijd leskaart

Verlengen van de leskaart is alleen mogelijk tegen bijbetaling ofwel in ruil voor afschrijving van lessen. Dit omdat de prijs per les is gebaseerd op de frequentie van de komst van deelnemer.

Wanneer je de credits niet opgemaakt hebt binnen de looptijd van de leskaart vervallen deze.

3.4.5. Zwangerschapsyoga

In tegenstelling tot lidmaatschappen kunnen reguliere leskaarten kunnen niet gebruikt worden voor zwangerschapsyoga. Het is wel mogelijk om een verzoek te doen tot het omzetten van de leskaart naar een zwangerschapsyoga leskaart, mail info@club-yoga.nl.

——————————-

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor een lidmaatschap, workshop, training, teacher training of ander event dienen te worden voldaan voorafgaand aan de start van de training. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de host/teacher aan de balie om eventueel openstaande gelden nog te voldoen.

4.2. Lidmaatschapsgelden worden maandelijks geïncasseerd door Club Yoga  (3.3.1.1.). De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops en teacher trainings zijn te vinden op de website van Club Yoga. Club Yoga  behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

4.3. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

——————————-

Artikel 5: Inschrijven en annuleren lessen /    Openingstijden en  Vakantie

–Inschrijven en annuleren lessen–

Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) worden verwacht zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Club Yoga . Club Yoga gebruikt hiervoor een boekingssysteem. Inschrijvingen voor een reguliere yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 1 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van het boekingssysteem) de les te cancelen, niet per telefoon/email.

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website club-yoga.nl en via onze app Club Yoga Leeuwarden. We hebben een vast lesrooster waarbij hier en daar eens een les wordt vervangen en aangevuld met 2 uurs XL lessen als afwisseling/verdieping.

—Openingstijden, feestdagen en vakantie–

In de zomer schoolvakantie hanteren we 6 weken lang een aangepast lesrooster met zo’n 60% van de lessen. In overige schoolvakanties (herfst-voorjaars-meivakantie) geldt vaak een aangepast lesrooster maar zijn we wel geopend met zo’n 75% van de lessen. Op feestdagen zoals Koningsdag, Hemelvaartsdag waarop in de stad veel muziek / drukte is zijn we vaak gesloten. Met Pasen/Pinksteren e.d. zijn we daarentegen vaak (ruimer) geopend.

Club Yoga  behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les via de website te reserveren. Indien een les wordt gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een email en eventueel als het last minute is een push notificatie of sms.

Wanneer er in een periode dat Club yoga meerdere dagen volledig gesloten is, dit is meestal alleen tijdens Kerst, dan worden deze sluitingsdagen toegevoegd aan de leskaart/lidmaatschap.

Ziekte / Opleiding docent

Houd er rekening mee dat een docent eens ziek kan zijn, of afwezig door bijv. training. Wij proberen altijd een passende vervanger te regelen maar dat lukt niet altijd, dit komt zeer beperkt voor.

——————————-

Artikel 6: Inschrijven, annuleren en betaling Workshop, Trainingen en Teacher Training

6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, trainingen en teacher training via de website van Club Yoga. Na registratie door deelnemer en zodra Club Yoga  het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.

6.2. Via de website (het klantensysteem) kan, volgens de annuleringsvoorwaarden van  het betreffende event de inschrijving geannuleerd worden. Dit zorgt niet voor het automatisch terugboeken van het betaalde lesgeld, het kan bij op tijd annuleren wel worden ingezet voor een later event, mail je omzet of betaalverzoek zo snel mogelijk, naast het zelf online annuleren, naar info@club-yoga.nl.

6.3. Deelnemer mag een workshop of training annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden die bij de workshop vermeld staan.

——————————-

Artikel 7: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend, en in originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en -handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

——————————-

Artikel 8: Huisregels

•     vooraf online inschrijven voor de yogales en andere events zodat we weten dat je komt.

•     voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de host / teacher aan de balie of in de leszaal.

•     deelnemer is op tijd aanwezig voor de les, minstens 5 minuten maar liever 10-15 minuten. Het streven is om op de starttijd van de les daadwerkelijk te starten, de docent draait de voordeur op slot en deze gaat helaas daarna niet meer open voor laatkomers.

•     deelnemer gaat voorzichtig om met de geleende yogamatten en ander benodigdheden

•     yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les

•     schoenen worden bij binnenkomst in de hal uitgetrokken en geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenrekken/kast.

•     de lounge en yogazalen niet met schoenen betreden

•     deelnemer houdt al ruimtes in de  (lounge, yogazalen, toilet en kleedkamer) zoveel mogelijk schoon

•     geen telefoongebruik in de leszaak tenzij noodzakelijk voor werk/privé zaken en dit alleen in overleg met docent.

•     respectvol omgaan met mededeelnemers (geen agressie en seksuele uitingen e.d.).

Club Yoga  behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8 niet naleven de toegang tot Club Yoga  te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

——————————-

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings van Club Yoga, en het achterlaten van spullen in de kleedkamer, lounge of yogazalen zijn voor eigen risico van de deelnemer. Club Yoga  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings bij, of verzorgd door Club Yoga . Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Club Yoga  met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainings van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een yogales, workshop, training of teacher training bij, of verzorgd door Club Yoga, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop, training of teacher training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

——————————-

Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen

10.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, teacher training en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Club Yoga  zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

——————————-

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Club Yoga  persoonsgegevens van de deelnemers. Club Yoga  gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Club Yoga  geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Club Yoga  gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Club Yoga, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Club Yoga  evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Club Yoga , door een email te sturen naar info@club-yoga.nl.